Sales campagne en communicatie uitingen

Incentive reis als middel om uw salesresultaten te vergroten

Bij het bepalen van de bestemming van uw incentive reis is bij een sales-gerichte incentive de campagne evenzo belangrijk. Uw incentive reis voor uw relaties wordt versterkt met een incentive campagne, die relaties of medewerkers motiveert tot het behalen van de gestelde targets. Een dergelijke campagne maakt het proces meetbaar en geeft u inzicht in de resultaten en het succes van de campagne. De incentive reis zelf is de uiteindelijke beloning. Het gehele proces van een incentive campagne gaat stapsgewijs:

1. Bepaal uw doelgroep
2. Stel uw budget op naar aanleiding van de doelstellingen
3. Ontwikkel een strategie om uw doelgroep te benaderen
4. Promoot uw incentive programma via een kick-off, teasers en gerichte communicatie
5. Uitvoering van de incentive reis
6. Evalueer de resultaten

MySportIncentive assisteert u bij dit proces. Wij verzorgen voor u de communicatie en voorzien u van een uitgewerkt en gedetailleerd campagne plan met bijbehorende (creatieve) communicatie middelen. De campagne wordt voorzien van een slogan en een communicatieplan, die aansluiten op uw bedrijfsfilosofie. Daarbij begeleiden wij u door het gehele traject. Gedurende het traject wordt er in de vorm van teasers en constante communicatie voor gezorgd dat de deelnemers betrokken blijven bij de campagne en tot het eind blijven strijden voor het behalen van de gestelde targets.